Szanowny Państwo, Pacjenci i Przyjaciele Fundacji Armii Krajowej ! W oparciu o artykuł 19 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, od ponad 18 lat realizujemy opiekę nad weteranami i inwalidami wojennymi. Różne są koleje losów żołnierzy Obrońców Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Walczyli o Polskę, o naród, o wolność i niepodległość, o wartości chrześcijańskie, o godność i prawość na ziemi przodków. Wielu z Nich zginęło w walce z okupantami ( niemieckim i rosyjskim ) w latach 1939-1945, wielu zostało pomordowanych, więzionych, prześladowanych w obozach niemieckich i sowieckich w trakcie i po zakończeniu wojny. Ci co przeżyli zawsze byli obywatelami drugiej lub trzeciej kategorii". Nie mogli zdobyć odpowiedniego wykształcenia, a co za tym idzie zawodu zapewniającego godziwe życie na emeryturze. Wielu żyje na granicy przysłowiowej nędzy... Niestety państwo do tej pory nie objęło swych obrońców godziwą opieką, w tym medyczną i socjalną - w jesieni Ich pięknego życia. Tę lukę stara się wypełnić nasza Fundacja, którą reprezentujemy.

 
  Fotografia ze Zjazdu Żołnierzy AK w Chicago, we wrześniu 1998 r. Od lewej stoją: p. Romanowski z Kanady, p. dr. S. Rubkiewicz, p. J. Zadarnowski - Prezes Koła Żołnierzy AK w USA.

Fundacja Armii Krajowej to między innymi:

1.Specjalistyczna Przychodnia Lekarska nr 1 w Warszawie działająca nieprzerwanie od 1 sierpnia 1990 roku ( obecnie przy ul. Mariańskiej 1 )

2.Specjalistyczna Przychodnia Lekarska nr 2 w Wilnie działająca w latach 1996  2000 dla wszystkich kombatantów zamieszkujących Republikę Litewską ( ok. 1000 pacjentów ).

3..8 tysięcy stałych pacjentów, w tym 7 tysięcy Obrońców Najjaśniejszej Rzeczypospolitej  żołnierzy Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich, Powstańców Warszawskich, innych weteranów II wojny światowej i ich najbliższych rodzin, w średnim wieku 82 lata.

4.Ponad 300 pacjentów powyżej 90-tego roku w dobrej kondycji fizycznej i psychicznej (jest również kilku 100 latków pod opieką).

5.Ponad 45 lekarzy w 25-ciu specjalnościach.

6.Na wysokim poziomie profilaktyka chorób układu krążenia i chorób nowotworowych w oparciu o kadrę medyczną i badania specjalistyczne ( korzystają z nich nie tylko kombatanci).

7.Wyposażenie w specjalistyczny sprzęt medyczny kilku szpitali warszawskich i na terenie Kraju.

8.Wydatny wkład w odzyskanie historycznego budynku PASTY w Warszawie dla środowisk skupionych wokół Polskiego Państwa Podziemnego.

9.Ponad 450 tys. porad medycznych udzielonych w okresie 1990  2006 w znaczący sposób odciążający społeczną służbę zdrowia ( NFOZ ).

10.Prowadzona przez kilka lat kompleksowa opieka medyczna nad najciężej chorymi  przykutymi chorobą do łóżek